Bilgi Güvenliği Politikamız

Ingenico Ödeme Sistem Çözümleri A.Ş. Bilgi Varlıklarına ve İş Sürekliliğine yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini ISO 27001 standardında tanımlandığı şekilde tasarlanması, yazılı hale getirilmesi, belgelendirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi ve devamlı şekilde iyileştirilmesi,
  • Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması,
  • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi

yönünde faaliyetlerini, uyguladığı diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, tüm müşteri, iş ortağı ve diğer paydaşlarına güvenli ve kesintisiz hizmet sunmak için çalışır.